maanantai 28. toukokuuta 2012

Dressing Mimia-vaatesuunnittelijahaku 2012


DRESSING MIMIA 2012 feat. IROKOO
                                  
Dressing Mimian vuosittain järjestettävä kulttuuritapahtuma on taas siirtymässä suunnittelupöydältä tuotantoon. Tapahtuman teema vuonna 2012 punoutuu suomalaisen kulttuurin ympärille ja tutkii suomalaista identiteettiä muotoilussa ja taiteessa.  Tapahtuman kerrontaa ilmentävät ammattitaitoisten vaatesuunnittelijoiden, valokuvaajien sekä video- ja performanssitaiteilijoiden näkemykset suomalaisuudesta, jotka kootaan jälleen yhdeksi loppuvuoden suurimmaksi kulttuuritapahtumaksi.

Muutoksia organisaatiossa
Tapahtuman projektipäällikkönä toimii Iro Kaisla. Aikaisempina vuosina projektipäällikkönä toiminut Lan Le, Dressing Mimian perustaja, kysyi Irokoo Nightoutista (Manilla, Turku 24.9.2011) tuttua Iroa mukaan Dressing Mimia –projektiin. Iro otti haasteen vastaan ja aikoo yhdistää kahden tapahtuman taustavoimia yhteen. Lan on edelleen tapahtumassa mukana mentorina ja kehittää Dressing Mimian muita osa-alueita.

VAATESUUNNITTELIJAHAKU  /  5.5.-31.5.2012

Projektiin haetaan mukaan 15 vaatesuunnittelijaa suunnittelemaan 3-6 annetun teeman mukaista asukokonaisuutta.  Haku on avoin kaikille vaatesuunnittelijoiksi itseään mieltäville tai haluaville sekä ammattilaisille että opiskelijoille ja harrastajille.  Hakijoiden alaikäraja on 18.
Hakeminen
Voidakseen hakea mukaan projektiin vaatesuunnittelijan tulee lähettää suunnitelmat näytösmallistostaan saatteen kera annetun teeman pohjalta sähköisesti torstaihin 31.5. klo: 21.00 mennessä osoitteeseen vaatesuunnittelijahaku@dressingmimia.com viitteellä"Vaatesuunnittelijahaku 2012". Myöhästyneitä hakemuksia emme valitettavasti ota huomioon.

Parhaiden luonnosten tekijät kutsutaan haastatteluun ja osallistumaan syksyllä järjestettävään päätapahtumaan 9.6. mennessä.  Haastattelut järjestetään Turussa lauantaina 16.6. ja suunnittelijan läsnäolo on edellytys projektiin osallistumiselle.

Hakemukseen tulee liittää:
  1. Näytösmalliston 3-6 suunnitelmaluonnosta tunnelmakuvineen, joista käy ilmi malliston idea.  Toteutustekniikka on vapaa, mutta tiedostot tulee toimittaa sähköisesti jpg-muodossa niin, että yksi asukokonaisuus on yhdellä A4-työalustalla ja erillinen tunnelmakuva on yhdellä A3-kokoisella työalustalla. 
  2. Maksimissaan 2500 merkkiä (ilman välilyöntejä) sisältävä saatekirjoitus, joka kertoo suunnittelijasta ja selventää malliston ideaa ja annetun teeman tulkintaa.
  3. Kuvia aikaisemmista töistä jpg-muodossa tai linkki kotisivuille, jos on.
  4. Sähköpostin tekstikentästä tulee löytyä hakijan nimi, ikä, asuinpaikkakunta, sähköposti ja puhelinnumero sekä malliston nimi.

Valintakriteerit:
Raati valitsee projektiin otettavat mallistot visuaalisen ilmeen, innovatiivisen idean, teeman oivallisen tulkinnan ja aikaisempien töiden laadukkaan toteutuksen perusteella. Valinnassa kiinnitetään huomiota suunnitelman selkeyteen ja ymmärrettävyyteen sekä viimeistelyyn. 

Toivomme hakijoiden olevan luovia tapahtuman teeman suhteen. Suomalainen kulttuuri kattaa monta tapahtumarikasta vuosikymmentä, noin 1160 kilometriä pituussuunnassa ja 540 km leveyssuunnassa, joten käytettävissä olevaa pinta-alaa on hyvä hyödyntää.

Sitoumukset:
Suunnittelijalta odotetaan yhteistyökykyä, talkoohenkisyyttä ja täsmällistä sitoutumista projektin aikatauluihin.

Kaikki projektissa esiintyvät mallistot osallistuvat automaattisesti tapahtumaa edeltävään valokuvaäänestykseen sekä suunnittelukilpailuun tapahtumailtana. Näistä lisää alla.

Jokaiselle suunnittelijalle hankitaan mallistokuvia ja näytöstä varten kampaajat, meikkaajat sekä valokuvaajat ja mallit järjestäjien puolesta.  Vaatesuunnittelija voi kuitenkin halutessaan ehdottaa projektiin mukaan tuntemiaan kampaajia, meikkaajia, valokuvaajia ja malleja.

Projektin puitteissa syntyneet kuvat ovat kaikkien valokuvaustiimin jäsenten käytettävissä sekä järjestäjän eli Dressing Mimia ry:n vapaasti hyödynnettävissä projektin markkinointiviestinnällisissä toiminnoissa.  Mallistokuvista valokuvaäänestykseen osallistuva kuva julkaistaan ennen tapahtumaa, mutta loput mallistokuvat julkaistaan vasta tapahtuman jälkeen.  Osatoteuttajat eivät saa omissa kanavissaan julkaista kuvia ennen kuin Dressing Mimia ry on niitä julkaissut.  Kuvien käytössä on hyvä mainita kaikki osatoteuttajat.

Dressing Mimia-valokuvaäänestys suoritetaan pari viikkoa ennen varsinaista tapahtumaa.  Jokainen valokuvaaja valitsee yhden valokuvan, joka julkaistaan Facebookissa.  Eniten ”tykkäyksiä” tapahtumapäivään mennessä saaneen valokuvan työryhmä palkitaan tasokkaalla ravintolaillallisella.

Dressing Mimia-suunnittelukilpailussa yleisö äänestää tapahtumapäivänä suosikkimallistoaan.  Eniten yleisön ääniä saaneen malliston suunnittelija palkitaan omaa nimeään kantavalla muotinäytöksellä Dressing Mimia Ry:n tuella vuonna 2013.

Vaatesuunnittelijoiden aikataulu:
5.-31.5. Haku projektiin
9.6. Tieto valinnasta
16.6. Haastattelu
30.6. Mallien valinta
1.-31.7. Vaatteiden valmistus
1.8. Valokuvatiimin muodostaminen
2.-10.8. Vaatteiden sovitukset ja tarvittavat muokkaukset
11.8-8.9. Valokuvaukset
12.9. Showroom/verkostoitumistilaisuus koko projektitiimille
22.9. Valmiit valokuvat toimitettu järjestäjille
30.9. Valmiit markkinointimateriaalien aineistot toimitettu järjestäjille
1.10. Valokuvaäänestys
Loka-marraskuun vaihteessa näytös


Lisää tietoa Dressing Mimiasta; klikkaa tästä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti